Việt Nhật Plastic-Tủ nhựa Việt Nhật Lucky 5T

Việt Nhật Plastic-Tủ nhựa Việt Nhật Lucky 5T

Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật được thành lập năm 2001. Là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành nhựa trên địa bàn cả nước. Sau nhiều năm phấn đấu không ngừng để đem lại cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, tích cực đóng góp cho cộng đồng. Công ty nhựa