Tủ nhựa Duy Tân Hà Nội – Duy Tân Cabinets

Tủ nhựa Duy Tân Hà Nội – Duy Tân Cabinets

Tủ nhựa Duy Tân tại Tủ nhựa Gia Đình Hà Nội Tủ nhựa Duy Tân Hà Nội - Duy Tân Cabinets Công ty CPSX Nhựa Duy Tân được thành lập ngày 15/10/1987. Đến nay Duy Tân Plastic đã trở thành một trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Với quy mô hơn 5000 nhân viên, 15 công ty thành viên trong đó