TỦ NHỰA DUY TÂN DIAMOND L – TỦ NHỰA MATSU LOCK

TỦ NHỰA DUY TÂN DIAMOND L – TỦ NHỰA MATSU LOCK

Nhựa Duy Tân hiện có 5 nhà máy, hơn 3.000 sản phẩm gia dụng - công nghiệp - bao bì, phân phối toàn quốc và xuất khẩu hơn 60 thị trường quốc tế. Duy Tân thành lập ngày 15/10/1987, là thành viên của Tập đoàn SCGP. Từ một tổ hợp sản xuất nhỏ, đến nay Nhựa Duy Tân là một trong những doanh nghiệp sản