Tủ Bếp Trong Phong Thủy Nhà Ở Quan Trọng Thế Nào?

Tủ Bếp Trong Phong Thủy Nhà Ở Quan Trọng Thế Nào?

Bếp là cực kỳ quan trọng đối với phong thủy nhà ở. Nhiều người hiện nay khi nhắc đến bếp thì thường chỉ nghe người quen hoặc tìm kiếm trên mạng thì thấy nói về nên đặt bếp hướng này hướng kia, nhưng bản chất thì lại không hiểu và không biết đến. Bếp đầu tiên là phải xét tọa, tức vị trí đặt bếp rồi